Aktualne wiadomości Centrum Informatycznego

Centrum Informatyczne

Informacje nt. bieżących zadań realizowanych przez Centrum Informatyczne, świadczonych usług, podpisanych umów, zakupów sprzętu komputerowego, planowanych szkoleń i wydarzeń z zakresu informatyki oraz komunikaty od Zespołu Pomocy Informatycznej, znajduje się w zakładce aktualności na intranetowej stronie Centrum Informatycznego. Strona dostępna jest wyłącznie na terenie kampusu, za pośrednictwem Ogólnouczelnianej Sieci Komputerowej (OSK SGGW).

Aktualności