Szkolenie pt. "Strategia patentowania wyników projektów B+R"

Informacje różne

Serdecznie zapraszamy wszystkich naukowców na szkolenie pt. "Strategia patentowania wyników projektów B+R"

Agenda:
1. Przesłanki zdolności patentowej wyników badań - 15 minut
2. Prawo do wynalazku powstałego w wyniku wspólnej realizacji badań - 15 minut
3. Informacja patentowa - ogólnodostępne bazy danych, metody wyszukiwania - 60 minut

Miejsce i termin szkolenia:

Miejsce: Sala konferencyjna nr 112, budynek nr 8, pierwsze piętro;
Data: 13 listopada 2017r., start godz. 10:15

Zgłoszeń prosimy dokonywać przez okienko zgłoszeniowe zamieszczone na
stronie: http://inkubatorplus.sggw.pl/

do 12 listopada br. do godz. 23.59

Serdecznie zapraszamy !

Zespół Projektu Inkubator Innowacyjności Plus

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie