Samodzielny biotechnolog - konkurs 1

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko:

samodzielny biotechnolog
ERC Starting Grant: “Entrapment of hypoxic cancer by macrophages loaded with HAP”
realizowanego przez dr hab. Magdalenę Król, prof. nadzw. SGGW

Miejsce pracy:
Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Rodzaj umowy o pracę:
- pełny etat, zatrudnienie na czas określony (od 01.01.2018 – 31.12.2021)

Opis stanowiska :
- Prowadzenie badań obejmujących hodowle komórkowe (komórki nowotworowe i komórki układu odpornościowego: mysie, psie, ludzkie) oraz przeprowadzanie eksperymentów in vivo na mysich modelach nowotworowych
- Przygotowywanie dokumentacji naukowych (plany, protokoły, zeszyty laboratoryjne)
- Pisanie raportów i publikacji naukowych
- Publiczne prezentowanie wyników

Wymagania:
- Tytuł magistra z dziedziny biologii, biotechnologii, farmacji lub pokrewnych
- Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie
- Umiejętności praktyczne przy przeprowadzaniu badań z dziedziny: biologia komórki, biologia molekularna, immunologia lub pokrewne oraz doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy)
- Znajomość technik: cytometria przepływowa, RT-PCR, mikroskopia fluorescencyjna/konfokalna
- Doświadczenie w prowadzeniu hodowli linii komórkowych (w tym nowotworowych) in vitro oraz w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (np. myszy) będzie dużym atutem
- Umiejętność pracy samodzielnej, dobra organizacja oraz komunikatywność.
- Wysoka motywacja i kreatywność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych), oraz ewentualnie dokumentów potwierdzających zdobywane doświadczenie zawodowe (szkolenia, kursy itp.), a także kontakt e-mailowy do dwóch pracowników naukowych mogących wystawić referencje kandydatowi do dnia 30.11.2017r. na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk Fizjologicznych
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
z dopiskiem „ERC/McHAP: Phd student’’ w godz. 8.00-16.00 (w dni robocze) lub w formie elektronicznej na adres: erc_mchap@sggw.pl

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)

Uprzejmie informujemy, że będziemy odpowiadać tylko na wybrane oferty