Wnioski na dostawy elektrycznego sprzętu AGD oraz podobnych

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 44) zbierane są wnioski na dostawy elektrycznego sprzętu AGD oraz podobnych.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2017 r.
Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2017.
Informuję, iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejszą realizację.

mgr Jolanta Rutkowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Nowoursynowska 166,
pok. 44
tel. 22 59-313-93