Sekcja Socjalna przypomina - paczki, dofinansowania

Informacje różne | Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Szanowni Państwo

Sekcja Socjalna uprzejmie przypomina że,

Ø termin dostarczenia wykazów z uwzględnieniem imienia i nazwiska oraz pełnej daty urodzenia uprawnionego dziecka do paczki świątecznej upływa dnia 20 października 2017r., Przekazanie wykazów po wyznaczonym terminie może spowodować, że dzieci nie otrzymają paczek świątecznych.

Ø podania o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie dla pracowników i ich dzieci w okresie letnim należy składać do dnia 31 października 2017 roku.

Ø dofinansowanie do zakupionych indywidualnie biletów na imprezy kulturalne upływa z dniem 30 listopada 2017 roku.

Uprzejmie prosimy o składanie stosownych dokumentów do Sekcji Socjalnej – Prawa Podkówka, budynek nr 10, pok. 21.

Dokumenty dostarczone po wyznaczonych terminach nie będą rozpatrywane.