Zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Zarządzenie Nr 80 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 6 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 09 lutego 2016 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zarządzenie do pobrania