Zmiana druku Z-15 dołączanego do zwolnienia lekarskiego na "opiekę"

Informacje różne | Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Biuro Spraw Osobowych informuje, że uległ zmianie druk Z-15, dołączany do zwolnienia lekarskiego na "opiekę".

Druk do pobrania