SPECJALISTA DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko : Specjalista ds. sprawozdawczości

Miejsce pracy:
Kwestura
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Rodzaj umowy : umowa o pracę , pełny etat,

Opis stanowiska:
- obsługa systemu finansowo-księgowego SIMPLE,
- przygotowanie raportów i sprawozdań finansowych wynikających z odrębnych przepisów prawa obowiązujących Uczelnie (w szczególności Ustawa o rachunkowości, Prawo o szkolnictwie wyższym),
- przygotowanie raportów sprawozdawczości zarządczej według potrzeb Kierownictwa Uczelni,
- udział w tworzeniu oraz opiniowaniu wewnętrznych aktów prawnych Uczelni w zakresie obowiązków sprawozdawczych Uczelni.

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie – wyższe,
- umiejętności analityczne, bardzo dobra znajomość Excel,
- minimum pięć lat doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku w komórkach ds. sprawozdawczości finansowej i/lub zarządczej,
- bardzo dobra znajomość prawa bilansowego, obowiązków sprawozdawczości finansowej, znajomość przepisów podatkowych,
- praktyczna, ekspercka wiedza w samodzielnym przygotowywaniu sprawozdań finansowych (wszystkich jego składowych),
- znajomość języka angielskiego,
- odpowiedzialność, komunikatywność ,
- umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu /CV/, listu motywacyjnego,
do dnia 24 października 2017r. z dopiskiem „Rekrutacja – Kwestura”, podając w liście motywacyjnym termin, od którego możliwe będzie rozpoczęcie pracy, pisemnie na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres : dso@sggw.pl ,

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych,
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922.”

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.