SPECJALISTA DS. PODATKOWYCH

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko : Specjalista ds. podatkowych

Miejsce pracy:
Kwestura
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Rodzaj umowy : umowa o pracę , pełny etat,

Opis stanowiska:
- dokonywanie kontroli formalno-podatkowej dokumentów źródłowych z ramienia Kwestury,
- dokonywanie kwalifikacji podatkowej zdarzeń i transakcji realizowanych przez Uczelnię,
- przygotowywanie deklaracji, informacji podatkowych, JPK oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami
podatkowymi Uczelni,
- opiniowanie umów zawieranych przez Uczelnię pod kątem podatkowym oraz finansowo-księgowym,
- przygotowywanie projektów interpretacji indywidualnych do organów podatkowych,
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni oraz zewnętrznymi doradcami podatkowymi obsługującymi Uczelnię.

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie – wyższe ,
- mile widziane posiadanie uprawnień Doradcy Podatkowego lub w trakcie procedury zdobywania uprawnień,
- bardzo dobra praktyczna znajomość prawa podatkowego,
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze podatkowej osób prawnych (mile wiedziane z sektora finansów publicznych, uczelni państwowych, jednostek badawczo-rozwojowych, finansowanych z projektów unijnych i dotacji budżetowych),
- znajomość prawa bilansowego,
- znajomość języka angielskiego,
- dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność ,
- umiejętność pracy indywidualnej pod presją czasu oraz w zespole, bardzo dobra organizacja pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu /CV/, listu motywacyjnego,
do dnia 24 października 2017 r. z dopiskiem „Rekrutacja – Kwestura”, podając w liście motywacyjnym termin, od którego możliwe będzie rozpoczęcie pracy oraz oczekiwanie finansowe, pisemnie na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres : dso@sggw.pl ,

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych,
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922.”

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.