Harmonogram przyjmowania wniosków na dofinansowanie tzw. „wczasów pod gruszą” , imprez kulturalnych i paczek świątecznych.

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Harmonogram przyjmowania wniosków na dofinansowanie tzw. „wczasów pod gruszą” , imprez kulturalnych i paczek świątecznych.

- Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” w 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że podania o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie dla pracowników i ich dzieci w okresie letnim należy składać do dnia 31 października 2017 roku.

- Dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne w 2017 roku

Jednocześnie przypominamy, że dofinansowanie do zakupionych indywidualnie biletów na imprezy kulturalne upływa z dniem
30 listopada 2017 roku.

Uprzejmie prosimy o składanie stosownych dokumentów do Sekcji Socjalnej – Prawa Podkówka, budynek nr 10, pok. 21.

- Paczki świąteczne dla dzieci

Uprzejmie informujemy, że tradycyjnie będą organizowane paczki ze słodyczami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Paczki otrzymują dzieci urodzone w latach 2001 – 2016.

Uprzejmie prosimy o sporządzenie wykazów z uwzględnieniem imienia i nazwiska oraz pełnej daty urodzenia uprawnionego dziecka.
W/w. wykazy prosimy dostarczyć do Sekcji Socjalnej do dnia 20 października 2017r., Prawa Podkówka, budynek nr 10, pok. 21.
Przekazanie wykazów po wyznaczonym terminie może spowodować, że dzieci nie otrzymają paczek świątecznych.

Z poważaniem
Sekcja Socjalna