REFERENT – Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko : referent

Miejsce pracy:
SGGW – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Rodzaj umowy o pracę:
- zatrudnienie - umowa na czas określony

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie: minimum średnie
- znajomość języka angielskiego komunikatywna (weryfikowana na rozmowie kwalifikacyjnej),
- znajomość programu Klinika XP,
- znajomość obsługi komputera: Microsoft Office,
- umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy
- komunikatywność, uczciwość, odpowiedzialność, punktualność, samodzielność,
- znajomość zagadnień oraz doświadczenie związane z weterynarią lub realizacją projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych będzie dodatkowym atutem,

Podstawowy zakres obowiązków:
- prowadzanie całości spraw związanych z obsługą recepcji Kliniki Małych Zwierząt
- ewidencjonowanie obiegu dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych
- obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej
- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji;
- wykonywanie innych poleceń przełożonego zgodnych z umową o pracę i regulaminem pracy
- praca w godzinach od 8-20 w równoważnym systemie czasu pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zeskanowanych dokumentów:
CV, listu motywacyjnego, dyplomu szkoły,
do dnia 20.09. 2017
w formie elektronicznej na adres: kcmzk@sggw.pl
lub pocztą lub osobiście:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką
ul. Nowoursynowska 159C
02-776 Warszawa
z dopiskiem „Rekrutacja” w godz. 8.00-15.00 (w dni robocze),

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: (Dz. U. 2016 r. poz. 922.)

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty, zapraszając jednocześnie na rozmowę kwalifikacyjną.