SAMODZIELNY REFERENT – Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko : samodzielny referent

Miejsce pracy:
SGGW – Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej
ul. Nowoursynowska 159C
02-776 Warszawa

Rodzaj umowy o pracę:
- etat, zatrudnienie - umowa na czas określony

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie: wyższe
- dobra znajomość języka angielskiego
- znajomość obsługi komputera: Microsoft Office,
- umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy
- komunikatywność, uczciwość, odpowiedzialność, punktualność, samodzielność,
- doświadczenie w pracy w obsłudze administracyjnej będzie dodatkowym atutem

Podstawowy zakres obowiązków:
- prowadzanie całości spraw organizacyjnych konferencji organizowanych przez Katedrę
- prowadzanie spraw organizacyjnych studiów podyplomowych „Choroby Drobiu i Ptaków Ozdobnych”
- przygotowywanie formalności, wniosków, zestawień, zamówień, związanych min. z inwentaryzacją, zamówieniami publicznymi, BHP, wykazami odczynników/sprzętu/ materiałów laboratoryjnych w zakładzie Chorób Ptaków
- prowadzenie dokumentacji oraz wystawianie faktur dot. działalności usługowej Zakładu Chorób Ptaków
- ewidencjonowanie obiegu dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych, obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej
- przygotowywanie sprawozdań, prezentacji, materiałów informacyjnych
- przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty Katedry
- pomoc w pracy Sekretariatu Katedry
- wykonywanie innych poleceń przełożonego zgodnych z umową o pracę i regulaminem pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zeskanowanych dokumentów:
CV, listu motywacyjnego, dyplomu szkoły wyższej,
do dnia 22.09.2017
w formie elektronicznej na adres: kpdw@sggw.pl
lub pocztą lub osobiście:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej
ul. Nowoursynowska 159C pok.146 bud. 22
02-776 Warszawa
z dopiskiem „Rekrutacja” w godz. 8.00-15.00 (w dni robocze)

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: (Dz. U. 2016 r. poz. 922.)

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty, zapraszając jednocześnie na rozmowę kwalifikacyjną.