Wnioski na dostawy elektrycznego sprzętu AGD

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 42) zbierane są wnioski na dostawy elektrycznego sprzętu AGD oraz podobnych.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2017 r.

Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2017. Informuję, iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejszą realizację.

mgr inż. Magdalena Żywno
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Nowoursynowska 166, pok. 42
tel. 22 59-313-85