Szkolenia przeciwpożarowe

Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pracownicy zapoznają się z przepisami przeciwpożarowymi w ramach szkoleń podstawowych przeznaczonych dla nowo zatrudnianych osób. Szkolenia odbywają się dwa razy w miesiącu. Czas szkolenia – 60 minut, miejsce szkolenia – budynek nr 15, sala nr 13.

Terminy szkoleń:
3.04. i 18.04. godz. 11.15