Szkolenia przeciwpożarowe

Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pracownicy zapoznają się z przepisami przeciwpożarowymi w ramach szkoleń podstawowych przeznaczonych dla nowo zatrudnianych osób. Szkolenia odbywają się dwa razy w miesiącu. Czas szkolenia – 60 minut, miejsce szkolenia – budynek nr 15, sala nr 13, początek szkoleń godz. 11.15.

Terminy szkoleń:
7.01.2019 (poniedziałek) i 23.01.2019 (środa)