Samodzielny referent administracyjny

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Poszukuje kandydata na stanowisko:

samodzielny referent administracyjny

Miejsce pracy: Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie,

Rodzaj umowy o pracę : 4/5 etatu, zatrudnienie na określony

Opis stanowiska :
1. Przygotowywanie pism, notatek i raportów,
2. Prowadzenie korespondencji z partnerami uczestniczącymi w zadaniu, zbieranie i archiwizowanie zebranych materiałów,
3. Organizacja spotkań, szkoleń itp.
4. Organizacja zakupów zgodnie z zamówieniami publicznymi dotyczącymi zadania badawczego.
5. Przygotowanie umów związanych z zamówieniami publicznymi oraz kontrola nad ich realizacją,
6. Obsługa biurowa przedsięwzięcia
7. Inne prace zlecane przez Koordynatora.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki przyrodnicze
- znajomość zamówień publicznych
- co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- znajomość obsługi komputera w tym: Windows, Excel,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
- umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
- kreatywność, otwartość , komunikatywność, dyspozycyjność

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
- CV, listu motywacyjnego oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (odpisu) - dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, kursy, szkolenia, certyfikaty) , ewentualnie opinie z dotychczasowych miejsc pracy.
do dnia 22 września 2017 r. na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Z dopiskiem „REKRUTACJA – sam. referent 4/5 etatu”
albo w formie elektronicznej na krystyna_cielniak@sggw.pl;

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty

Ogłoszenie do pobrania