Wnioski na: „Sukcesywną dostawę czasopism krajowych i zagranicznych dla SGGW w prenumeracie na rok 2018”

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych zbierane są wnioski na: „Sukcesywną dostawę czasopism krajowych i zagranicznych dla SGGW w prenumeracie na rok 2018”

Wnioski wraz z opisem przedmiotu zamówienia (zgodnie z tabelkami poniżej) będą przyjmowane- wersja papierowa w Sekcji Zamówień Publicznych pokój numer 36 i elektroniczna w wersji edytowalnej- agnieszka_dydak@sggw.pl

Wnioski proszę dzielić na prenumeratę krajową i prenumeratę zagraniczną wraz z wypełnionymi tabelami podpisanymi przez Wnioskodawcę. W tabeli Wnioskodawca uzupełnia wyłącznie kolumny:1,2,3,5,10, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w przypisach pod tabelą.

Tabela na Sukcesywną dostawę czasopism krajowych dla SGGW w prenumeracie na rok 2018- zakres II dotyczy wyłącznie czasopism, których zamówienie w roku 2017 zostało udzielone w trybie art.4.8

Proszę o ewentualne wskazówki dotyczące zapisów w umowie a także sprawdzenie, czy wymienione przez Państwa czasopisma nadal dostępne są na rynku.

Proszę o załączanie do wniosku pełnej nazwy jednostek do których będzie dostarczane czasopismo wraz z adresem, nr budynku i nr pokoju, mailem i telefonem do kontaktu.

Wszystkich zainteresowanych, prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r.

Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2018.

Informuję, iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejszą realizację.

Przyjmowane będą tylko wnioski zbiorcze z Wydziałów i pozostałych jednostek.


Tabela do pobrania