Sam. referent/ specjalista - Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko: sam. referent/ specjalista

Miejsce pracy: Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa

Rodzaj umowy o pracę:
- pełny etat, zatrudnienie na czas określony

Opis stanowiska:
- organizowanie spotkań dla przedstawicieli nauki i biznesu
- organizacja spotkań z podmiotami zainteresowanymi podjęciem współpracy z SGGW
- poszukiwanie partnerów z otoczenia gospodarki do współpracy z SGGW
- prowadzenie działalności informacyjnej dla pracowników i studentów SGGW dotyczących m.in. bieżącej oferty finansowania działalności wdrożeniowej i współpracy ze strony gospodarki
- promocja działalności CIiTT oraz oferty technologicznej SGGW
- obsługa organizacyjna uczestnictwa SGGW w klastrach, centrach zawansowanych technologii, platformach technologicznych itp.
- prowadzenie komercjalizacji bezpośredniej zgodnie z ustawą o Szkolnictwie Wyższym i Regulaminami Uczelni
- prowadzenie konsultacji z zakresu ochrony własności intelektualnej dla Pracowników Uczelni
- monitorowanie realizacji porozumień zawartych z podmiotami gospodarczymi
- wsparcie naukowców w procesie realizacji badań zleconych przez przedsiębiorców
- współpraca z Wydziałami w zakresie sprawozdawczości do Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POLON)
- ścisła współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Gospodarką.

Doświadczenie zawodowe i dodatkowe umiejętności:
- wiedza z zakresu własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych
- wiedza z zakresu finansowania działalności innowacyjnej
- znajomość ekosystemu innowacji
- umiejętność koordynacji wielu zadań równocześnie
- umiejętność opracowywania analiz i raportów
- łatwość nawiązywania kontaktów
- dobra organizacja pracy

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe
- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
- co najmniej roczne doświadczenie w pracy administracyjnej
- mile widziane doświadczenie w jednostce naukowej
- biegła znajomość obsługi komputera
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie średniozaawansowanym.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu /CV/, listu motywacyjnego, kserokopii dyplomu szkoły wyższej oraz dokumentów potwierdzających staż pracy do dnia 29 sierpnia 2017 r. z dopiskiem „rekrutacja- sam. referent/specjalista CIiTT”
osobiście lub pisemnie na dres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
W godzinach 9:00-14:00
lub w formie elektronicznej na adres: aleksandra_kozlowska@sggw.pl, w temacie „rekrutacja- sam. referent/specjalista CIiTT”
Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.