TECHNIK – Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko : technik
Miejsce pracy:
SGGW – Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej
ul. Nowoursynowska 159C
02-776 Warszawa
Rodzaj umowy o pracę:
- etat, zatrudnienie - umowa na czas określony
Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki: biotechnologia, biologia, zootechnika
- znajomość obsługi komputera: Microsoft Office
- umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy
- doświadczenie w pracy w laboratorium będzie dodatkowym atutem
- komunikatywność, uczciwość, kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość,
- umiejętność koordynacji wielu zadań równocześnie,
- umiejętność opracowywania analiz i raportów
- komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, a także życzliwość i lojalność wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony

Podstawowy zakres obowiązków:
- prace laboratoryjne (m.in. ELISA, techniki biologii molekularnej, mikrobiologia, hematologia, parazytologia oraz inne stosowane w diagnostyce chorób ptaków)
- przyjmowanie materiału do badań, prowadzenie dokumentacji dot. rejestru badań w Zakładzie Chorób Ptaków
- kontakt z ptakami, materiałem biologicznym, asystowanie przy pobieraniu próbek
- prace porządkowe, utrzymywanie miejsca pracy w porządku, uzupełnianie akcesoriów laboratoryjnych, składanie zamówień na akcesoria laboratoryjne i odczynniki z uwzględnieniem Prawa zamówień Publicznych
- Pomoc techniczna przy organizacji zajęć dydaktycznych, konferencji, szkoleń, warsztatów
- kontakt z Sekretariatem, Kwesturą, innymi Zakładami/Katedrami i jednostkami Uczelni. Prowadzenie dokumentacji oraz wystawianie faktur dot. działalności usługowej Zakładu Chorób Ptaków
- ewidencjonowanie obiegu dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych, obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej
- przygotowywanie sprawozdań, prezentacji, materiałów informacyjnych
- wykonywanie innych poleceń przełożonego zgodnych z umową o pracę i regulaminem pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zeskanowanych dokumentów:
CV, listu motywacyjnego, dyplomu szkoły wyższej,
do dnia 25.08.2017
w formie elektronicznej na adres: kpdw@sggw.pl
lub pocztą lub osobiście:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej
ul. Nowoursynowska 159C pok.146 bud. 22
02-776 Warszawa
z dopiskiem „Rekrutacja” w godz. 8.00-15.00 (w dni robocze)

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: (Dz. U. 2016 r. poz. 922.)

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty, zapraszając jednocześnie na rozmowę kwalifikacyjną.