Wnioski na usługi czyszczenia okien

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych, w pokoju 44 zbierane są wnioski na: Usługi czyszczenia okien.
Wszystkich zainteresowanych, których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, proszę o składanie kompletnych wniosków (wzór wniosku dostępny na stronie), w nieprzekraczalnym terminie do 24.07.2017 (po upływie w/w terminu wnioski nie będą przyjmowane).

Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2017.

Informuję, iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejsza realizację.