Czasowe zamkniecie Placówki Banku

Informacje różne

W dniach 14-25.08.2017 planowane jest czasowe zamkniecie Placówki Banku znajdującej
się na terenie Uczelni SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166.

Do klientów w dniu 14.07.2017 została wysłana centralnie korespondencja z informacją
o czasowym zamknięciu Placówki ze wskazaniem Oddziałów Banku znajdujących się
najbliżej ( tj. Wróbla 2 oraz Sobieskiego 110) wraz z numerami telefonów
kontaktowych.