Posiedzenia Zarządu KZPP po przerwie wakacyjnej

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

Informujemy, że po przerwie wakacyjnej kolejne posiedzenia Zarządu KZPP odbędą się w dniach 13 września 2017r., 18 października 2017r., 15 listopada 2017r. i 13 grudnia 2017r.

Dyżury członków Zarządu rozpoczynają się od dnia 5.09.2017r.