Ostatnie posiedzenie Zarządu KZPP przed przerwą wakacyjną

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

Przypominamy, że w dniu 28.06.2017 r. odbędzie się ostatnie przed przerwą wakacyjną posiedzenie Zarządu KZPP.

Następne posiedzenie Zarządu będzie w dniu 29.09.2017 r.