Przydział Miejsc przez RKM dla pracowników i doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Informacje dla doktorantów | Informacje dla studentów | Informacje różne

Pracownicy i doktoranci ubiegający się o przydział miejsc w D.S.IKAR, D.A.IKAR, D.S.EDEN, D.S.KROKUS na nowy rok akademicki 2017/2018 winni składać podania w Sekcji Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi i Użytkowymi w terminie do dnia 09.06.2017r.
w godzinach 10:00 – 14:00

UWAGA!
PODANIA BEZ POTWIERDZONEGO WYMIARU ZATRUDNIENIA PRZEZ BIURO SPRAW OSOBOWYCH, CZASU TRWANIA STUDIÓW DOKTORANCKICH POTWIERDZONEGO PRZEZ BIURO NAUKI I PROJEKTÓW ORAZ ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

UWAGA
Wnioski osób ubiegających się o przydział, a którym kończy się okres zatrudnienia oraz czas trwania studiów doktoranckich, będą rozpatrywane po niezwłocznym dostarczeniu przedłużenia zatrudnienia bądź przedłużenia studiów doktoranckich.


Regulamin RKM


Załącznik nr 1 - Podanie - pracownicy


Załącznik nr 2 - Podanie - doktoranci


Załącznik nr 3 - dla osób zameldowanych w Warszawie


Załącznik nr 5 - oświadczenie - potrącanie wynagrodzenia