Odpracowanie ustalonych dni wolnych od pracy w 2017

Informacje różne | Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Biuro Spraw Osobowych przypomina, iż godnie z Zarządzeniem nr 1 Rektora SGGW z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie trybu odpracowania ustalonych dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników SGGW w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi dni:

20.05.2017 r. (za dzień wolny w dniu 2.05.2017 r. ) oraz 3.06.2017 r. (za dzień wolny 16 czerwca 2017 r.) są dniami pracującymi.