Wnioski na dostawy sprzętu multimedialnego

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 41) zbierane są wnioski na dostawy sprzętu multimedialnego , audiowizualnego (głośniki , mikrofony, odbiorniki telewizyjne, kamery, odbiorniki radiowe, kamery wideo, miksery, projektory itp) .

Wszystkich zainteresowanych , których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych -zarządzenie nr 62 z 1 września 2014r prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21kwietnia 2017 r .

Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2017r

Informuję , iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejsza realizację

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Władysław Sadowski