Nagrody JM Rektora

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Biuro Spraw Osobowych uprzejmie przypomina, że 31 maja 2017 r. upływa termin składania wniosków w sprawie Nagród JM Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne za 2016 r. Komplety dokumentów proszę składać do Aleksandry Kozłowskiej

( BSO pok. 30; tel. wew. 313-53, aleksandra_kozlowska@sggw.pl ).

Jednocześnie informuję, że Senat SGGW uchwalił zmiany do Regulaminu Nagród.

Regulamin, uchwała zmieniająca i druki wniosków w załączniku.

Regulamin
Zmiany w regulaminie
Wniosek Nagroda JMR - zespołowa
Wniosek Nagroda JMR - indywidualna

mgr Małgorzata Miedzierska

Kierownik Biura Spraw Osobowych