Wnioski na dzierżawę i wymianę mat wejściowych oraz podobnych

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 41) zbierane są wnioski na dzierżawę i wymianę mat wejściowych oraz podobnych.

Wszystkich zainteresowanych , których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych -zarządzenie nr 62 z 1 września 2014r.

Prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r .

Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2017r

Informuję , iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejsza realizację

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Władysław Sadowski