Zakup sprzętu komputerowego

Centrum Informatyczne

Centrum Informatyczne przygotowuje przetarg dla jednostek organizacyjnych Uczelni, nie będących Wydziałami, na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych (notebooków), monitorów oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Poniżej znajdują się opisy profili i specyfikacje sprzętu, które należy dołączyć do wniosków zamówień publicznych. Szczególną uwagę zwracamy na opis poszczególnych profili, który pomoże Państwu dokonać odpowiedniego wyboru sprzętu komputerowego z punktu widzenia potrzeb konkretnego stanowiska pracy.

1. Stanowisko biurowe „All-in-One”
2. Stanowisko biurowe „Desktop”
3. Monitor
4. Stanowisko mobilne „Notebook” ze stacją dokującą
5. Drukarka biurowa
6. Urządzenie wielofunkcyjne
7. Specyfikacja niestandardowa


Dodatkowe informacje:
1. Nie ma potrzeby przedkładania wniosków do SZP, należy je składać bezpośrednio do CI.
2. Nie należy modyfikować specyfikacji we własnym zakresie.
3. Wszystkie komputery zakupione zostaną z systemem operacyjnym rodziny Microsoft Windows i spełniają wymagania konieczne do obsługi systemów informatycznych funkcjonujących na SGGW.
4. Gwarancja: 5 lat
5. Szacowane ceny nie obejmują:
a. Oprogramowania biurowego Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power Point),
b. Programu antywirusowego ESET.
6. Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku VAT, komputery stacjonarne, monitory, drukarki i skanery zostaną zakupione z 0% VAT, natomiast notebooki z 23% VAT.
7. CI zawiadamia, iż ze względu na konieczność zastosowania zasad opisu przedmiotu zamówienia, wprowadzonych "Rekomendacjami Prezesa UZP dotyczącymi udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych" z dnia 23.12.2010 r., poniższe opisy techniczne sprzętu są jedynie orientacyjne i CI nie odpowiada za rozbieżność między nimi a sprzętem faktycznie zaoferowanym w przetargu. W związku z potrzebą opisania w SIWZ komputera w sposób określający jego wydajność, zmianie ulec mogą takie komponenty składowe komputera jak procesor, pamięć RAM, karta graficzna.Prosimy o składanie KOMPLETNIE WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW z wypełnionymi specyfikacjami wybranego sprzętu bezpośrednio do Centrum Informatycznego (pok.11, tel.35 562) do dnia 5.10.2017 r. Przewidywany termin realizacji zakupu, uzależniony od terminu złożenia przez Państwa wniosków, to grudzień 2017.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Informatycznym.
1. Zagadnienia techniczne: Piotr Niebuda, nr tel. 355 57, e-mail: piotr_niebuda@sggw.pl
2. Zagadnienia finansowe i przetargowe: Monika Prolejko i Michał Orowiecki, nr tel. 355 62