Zakup sprzętu komputerowego

Centrum Informatyczne

Centrum Informatyczne przygotowuje przetarg dla jednostek organizacyjnych Uczelni, nie będących Wydziałami, na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych (notebooków), monitorów oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Poniżej znajdują się opisy profili i specyfikacje sprzętu, które należy dołączyć do wniosków zamówień publicznych. Szczególną uwagę zwracamy na opis poszczególnych profili, który pomoże Państwu dokonać odpowiedniego wyboru sprzętu komputerowego z punktu widzenia potrzeb konkretnego stanowiska pracy.

1. Stanowisko biurowe „All-in-One”
2. Stanowisko biurowe „Desktop”
3. Monitor
4. Stanowisko mobilne „Notebook” ze stacją dokującą
5. Drukarka biurowa
6. Urządzenie wielofunkcyjne
7. Specyfikacja niestandardowa


Dodatkowe informacje:
1. Nie ma potrzeby przedkładania wniosków do SZP, należy je składać bezpośrednio do CI.
2. Nie należy modyfikować specyfikacji we własnym zakresie.
3. Wszystkie komputery zakupione zostaną z systemem operacyjnym rodziny Microsoft Windows i spełniają wymagania konieczne do obsługi systemów informatycznych funkcjonujących na SGGW.
4. Gwarancja: 5 lat
5. Szacowane ceny nie obejmują:
a. Oprogramowania biurowego Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power Point),
b. Programu antywirusowego ESET.
6. Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku VAT, komputery stacjonarne, monitory, drukarki i skanery zostaną zakupione z 0% VAT, natomiast notebooki z 23% VAT.
7. CI zawiadamia, iż ze względu na konieczność zastosowania zasad opisu przedmiotu zamówienia, wprowadzonych "Rekomendacjami Prezesa UZP dotyczącymi udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych" z dnia 23.12.2010 r., poniższe opisy techniczne sprzętu są jedynie orientacyjne i CI nie odpowiada za rozbieżność między nimi a sprzętem faktycznie zaoferowanym w przetargu. W związku z potrzebą opisania w SIWZ komputera w sposób określający jego wydajność, zmianie ulec mogą takie komponenty składowe komputera jak procesor, pamięć RAM, karta graficzna.Prosimy o składanie KOMPLETNIE WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW z wypełnionymi specyfikacjami wybranego sprzętu bezpośrednio do Centrum Informatycznego (pok.11, tel.35 562) od dnia 5.04.2017 r. do dnia 14.04.2017 r. Przewidywany termin realizacji zakupu, uzależniony od terminu złożenia przez Państwa wniosków, to czerwiec 2017.

Uruchomienie kolejnego postępowania na zakup sprzętu komputerowego przewidziane jest na jesień 2017 r.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Informatycznym.
1. Zagadnienia techniczne: Piotr Niebuda, nr tel. 355 57, e-mail: piotr_niebuda@sggw.pl
2. Zagadnienia finansowe i przetargowe: Michał Orowiecki, nr tel. 355 62, e-mail: michal_orowiecki@sggw.pl