Odbiór kart Ok System

Informacje różne | Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Sekcja Socjalna uprzejmie informuje, że od dnia 29.03.2017r. są do odbioru karty Ok System w pokoju 21 budynek 10 w godzinach od 9.00 do 14.00.

Karty Ok System są tylko dla nowych uczestników bądź dla tych, którzy zrezygnowali z karty w poprzednim okresie ( 01.04.16 – 31.03.17) i dostali się do programu, jako nowi uczestnicy.
Osoby, które były uczestnikami programu do dnia 31.03.2017r., złożyły wniosek na kolejny okres i zostały zakwalifikowane do programu zachowują ważność swoich kart oraz nie muszą się ponownie rejestrować do systemu Ok System.

Przypominamy również, że rezygnacja z programu, zmiana pakietu itp. powinni Państwo zgłosić do Sekcji Socjalnej do dnia 10-tego danego miesiąca, aby zmiany mogły być uwzględnione od następnego miesiąca.
Pozdrawiamy Sekcja Socjalna