nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującą od dnia 28VII2016

Zamówienia Publiczne | Informacje różne

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującą od dnia 28VII2016 r zmianie uległa numeracja art. dotyczącego dostaw i usług służących wyłącznie do celów prac badawczych , eksperymentalnych , naukowych (...) .Dotychczasowe oznaczenie art . 4 pkt 8 lit. a zostało zmienione na art 4d ust. 1 pkt 1 .

W związku z powyższym w dokumentach i ogłoszeniach należy przywoływać jako podstawę prawną ar. 4d ust.1 pkt 1.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Władysław Sadowski