Usługi pralnicze

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych w pokoju 36 zbierane są wnioski na: Usługi pralnicze.
Wszystkich zainteresowanych, proszę o składanie kompletnych wniosków z podaniem:
-kodu CPV pod którym są uwzględnione usługi pralnicze,
-poprawnie i kompletnie wypełnione tabele z opisem technicznym;
w nieprzekraczalnym terminie do 24.03.2017 (po upływie w/w terminu wnioski nie będą przyjmowane),
-z Wydziałów będą przyjmowane tylko wnioski zbiorcze!
Załączam przykładową tabelę, oraz tabelę która będzie obowiązywała w danym postępowaniu (brak wypełnionej kompletnie tabeli będzie skutkowało odrzuceniem wniosku!)
Tabela do wypełnienia
Wymaga się również przesłania w/w tabeli drogą elektroniczną: agnieszka_dydak@sggw.pl
Wniosek powinien dotyczyć całego roku 2017