Skaner

Sprzęt do przekazania

Zespół Audytu Wewnętrznego ma do przekazania skaner Plustek OpticPro S24. Skaner (ze względu na jego datę produkcji) wymaga sprawdzenia kompatybilności z daną stacją roboczą.

Kontakt: Zespół Audytu Wewnętrznego, Budynek 8, pokój 24c, telefon: 314 10.