Wnioski na dostawy elektrycznego sprzętu AGD

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 44) zbierane są wnioski na dostawy elektrycznego sprzętu AGD oraz podobnych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2017 r.

Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2017.
Informuję, iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejszą realizację.