Dotyczy: PIT 11

Kwestura

W związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia przez płatnika dla pracowników dokumentów rozliczeniowych za rok 2016( art. 37 ustawy o pdoof.Dz.U.Nr.14,poz.176 wraz z późn. zm.) oraz w celu usprawnienia akcji rocznego rozliczenia się pracowników z dochodów uzyskanych

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dział Płac i Stypendiów informuje , że termin sporządzenia
i przekazania pracownikom informacji o uzyskanych dochodach w roku 2016r. upływa w dn. 28.02.2017 r.
Pit-y ( PIT 11, PIT 40 ) będzie można odbierać w Dziale Płac i Stypendiów osobiście .
Pracownik który nie ma możliwości odebrać osobiście PIT-u może upoważnić osobę , która przedstawi pisemne upoważnienie podatnika.

Termin wydawania PIT 11, PIT 40
10.02.2017r. - 20.02.2017r.

Pity nieodebrane do 20 lutego 2017 r. będą wysyłane po tym terminie, listem poleconym na adres korespondencyjny figurujący w bazie danych.