Regulamin przydziału miejsc z puli RKM

Informacje dla doktorantów | Informacje różne | Wnioski i formularze

Rektorska Komisja Mieszkaniowa informuje, że od dnia 25/01/2017 roku przydział miejsc z puli RKM odbywa się w oparciu o „Regulamin przydziału miejsc w DA IKAR, DS IKAR, DS EDEN oraz DS KROKUS dla pracowników i uczestników Studiów Doktoranckich oraz osób z zagranicy odbywających staż naukowy w SGGW”.

Jednocześnie informuję, iż wszelkie wnioski złożone na starym druku po dniu wejścia regulaminu w życie nie będą przyjmowane.


Zarządzenie nr 9 Rektora w sprawie wprowadzenia regulaminu 27.01.2017


Regulamin przydziału miejsc w DA Ikar, DS Ikar, DS Eden oraz DS Krokus dla pracowników i uczestników Studiów Doktoranckich oraz osób z zagranicy odbywających staż naukowy w SGGW


Załącznik nr 1: Podanie - pracownicy


Załącznik nr 2: Podanie - doktoranci


Załącznik nr 3: dla osób zameldowanych w Warszawie


Załącznik nr 4: zagraniczni BWM


Załącznik nr 5: oświadczenie - potrącanie wynagrodzenia


Załącznik nr 6: protokół zakwaterowania z uwagami.pdf