Wnioski na dostawę mebli biurowych

Zamówienia Publiczne

Sekcja Zamówień Publicznych prosi o składanie wniosków na dostawę mebli biurowych. Wszystkich zainteresowanych, których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, proszę o składanie kompletnych wniosków (wzór wniosku dostępny na stronie:
http://szp.sggw.pl/regulamin.php) z podaniem kodu CPV oraz dokładnym opisem przedmiotu zamówienia do Sekcji Zamówień Publicznych (pokój nr 39), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2017 r. (po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane!!!).

Brak wypełnionej tabeli stanowiącej załącznik nr 1 będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.
Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2017.

Dołączony do wniosku opis przedmiotu zamówienia opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty należy przesłać drogą
elektroniczną: agnieszka_skwierczynska@sggw.pl.


Do pobrania przykładowa tabela stanowiąca opis przedmiotu zamówienia


Do pobrania wzór załącznika nr 1 stanowiący opis przedmiotu zamówienia