Plany urlopowe

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Biuro Spraw Osobowych przypomina o konieczności przygotowania planów urlopowych na rok 2017, zgodnie z przekazaną do Jednostek/Wydziałów informacją dotyczącą urlopów zaległych i bieżących. Plany należy przekazać do BSO do dnia 31 stycznia 2017 r.

Ponadto Biuro Spraw Osobowych informuje, że urlopy zaległe muszą zostać wykorzystane do dnia 30.09.2017 r.