Wnioski na usługi konserwacji i napraw kserokopiarek

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 41)zbierane są wnioski na usługi w zakresie konserwacji i napraw kserokopiarek-fotokopiarek oraz podobnych .

Wszystkich zainteresowanych , których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych -zarządzenie nr 62 z 1 września 2014r prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 II 2017r .

Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2017r

Informuję , iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejsza realizację