Wnioski na dostawy wyrobów cukierniczych i czekoladowych

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 41) zbierane są wnioski na dostawy cukru, wyrobów cukierniczych, czekolady i wyrobów czekoladowych, kakao oraz podobnych .

Wszystkich zainteresowanych, których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych - zarządzenie nr 62 z 1 września 2014r prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2017 r .

Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2017r

Informuję , iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejszą realizację.