Wnioski na usługi restauracyjne

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 36) zbierane są wnioski na usługi restauracyjne i podawania posiłków na terenie SGGW.

Wszystkich zainteresowanych, których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych - zarządzenie nr 62 z 1 września 2014r prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2017r.

Wnioski wraz z opisem przedmiotu zamówienia (zgodnie z tabelką poniżej) będą przyjmowane (wersja papierowa i elektroniczna, w wersji edytowalnej - agnieszka_dydak@sggw.pl) w Sekcji Zamówień Publicznych pokój numer 36.

Proszę o dokładne określenie / dopisanie bądź wykreślenie zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem/ w tabeli przedmiot zamówienia, jednostki miary, ilości porcji.

Brak kompletnie złożonych dokumentów będzie skutkowało nie przyjęciem ich do postępowania.
Informuję, iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejszą realizację.

Tabela do pobrania - wersja przykładowa