Wnioski na dostawy akumulatorów

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 38) zbierane są wnioski na dostawy akumulatorów oraz podobnych.
Wszystkich zainteresowanych , których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych - zarządzenie nr 62 z 1 września 2014r prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2017r.
Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2017.
Informuję, iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejszą realizację