SZP zbiera wnioski na usługi ślusarskie

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 38) zbierane są wnioski na usługi
ślusarskie ( dorabianie kluczy, naprawa zamków drzwiowych) i podobne.

Wszystkich zainteresowanych , których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte
w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych - zarządzenie nr 62 z 1
września 2014r prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 20 stycznia 2017r.

Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2017.
Informuję, iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie
zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejszą realizację.