Wnioski na dostawy wody mineralnej i podobnych

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 38) zbierane są wnioski na dostawy wody mineralnej i podobne.

Wszystkich zainteresowanych , których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych - zarządzenie nr 62 z 1 września 2014r prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017r.

Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2017.

Informuję, iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejszą realizację