Plan usług i inwestycji informatycznych na 2017 rok

Zamówienia Publiczne | Centrum Informatyczne | Informacje różne | Wnioski i formularze

Szanowni Państwo,

Centrum Informatyczne przekazuje w załączeniu skan pisma oraz tabelę
dotyczące Planu usług i inwestycji informatycznych na 2017 rok.

Skan pisma

Tabela