Oprogramowanie antywirusowe na rok 2017

Zamówienia Publiczne | Centrum Informatyczne

Szanowni Państwo,

Centrum Informatyczne przystępuje do organizacji postępowania na dostawę i odnowienie wsparcia programu antywirusowego Uczelni.

Prosimy o składanie wniosków do 19.12.2016r.

W załączeniu skan pisma w w/w sprawie.