Dyżury kancelarii prawnej

Zamówienia Publiczne

Dyżury kancelarii prawnej (w sprawach dot. zamówień publicznych) w dniach 05 XII
2016r. ; 12 XII2016r. (poniedziałki)

w godz. od 09:30 do 12:30

w godz. od 12:30 do 13:30 dyżur dla szp

(konsultacje w w sprawie nowelizacji regulaminów)

w dniach 08XII 2016r. ; 15 XII2016r. (czwartki)

w godz. od 10:30 do 13:30

w godz. od 13:30 do 14:30 dyżur dla szp

(konsultacje w w sprawie nowelizacji regulaminów)