Prośba o terminowe dostarczenie dokumentów

Kwestura

Warszawa, dnia 08.11.2016

L.Dz. DAF- 4075 /2016

Jednostki organizacyjne SGGW

INFORMACJA

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2016 prosimy o terminowe dostarczenie:

- dokumentów dotyczących rozliczenia zaliczek do dnia 09.12.2016 r.

- dokumentów dotyczących podróży służbowych krajowych i zagranicznych odbytych w 2016 roku w nieprzekraczającym terminie do 13 stycznia 2017 r.

- faktur, rachunków lub innych dokumentów kosztowych dotyczących 2016 roku do 13 stycznia 2017 r.

Z poważaniem Kwestor SGGW
/mgr Grażyna Majewska/