Wnioski o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Biuro Spraw Osobowych, uprzejmie prosi o składanie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dnia
31 stycznia 2018 r. (Aleksandra Kozłowska, BSO, pok. 30, tel. 59-313-53; )

Szczegóły i druki wniosków w załącznikach

mgr Małgorzata Miedzierska
Kierownik Biura Spraw Osobowych

Pismo przewodnie
Rozporządzenie
Oświadczenie o karalności
Wniosek indywidualny
Wniosek zespołowy