Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Biuro Spraw Osobowych, uprzejmie prosi o składanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych a także**Odznaki Honorowej „Za zasługi dla SGGW” do dnia 31 stycznia 2017 r.
(Aleksandra Kozłowska, pok. 30, tel. 59-313-53; aleksandra_kozlowska@sggw.pl).

Szczegóły i druki wniosków w załączeniu.

Pismo przewodnie
Regulamin
Informacja o karalności
Wniosek - zasługi dla SGGW
Wniosek - Medal za Długoletnią Służbę
Wniosek - MKEN
Wniosek - Odznaczenie