Paczki świąteczne dla dzieci

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Uprzejmie informujemy, że tradycyjnie będą organizowane paczki ze słodyczami z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Paczki otrzymują dzieci urodzone w latach 2000 – 2015.

Uprzejmie prosimy o sporządzenie wykazów, z uwzględnieniem imienia i nazwiska oraz pełnej daty urodzenia uprawnionego dziecka.

Ww. wykazy prosimy dostarczyć do Sekcji Socjalnej do dnia 25 października 2016r., Prawa Podkówka, budynek nr 10, pok. 21.

Informujemy, że w poprzednim komunikacie był błędnie podany zakres
lat uprawnionych dzieci do otrzymania paczki świątecznej.
Serdecznie przepraszamy.